ประชาสัมพันธ์

ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2561
ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และรายงานตัวเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และรายงานตัวเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและเข้ารับการสัมภาษณ์เป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ครั้งที่ 2/2561)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ครั้งที่ 2/2561)