ประชาสัมพันธ์

ประกาศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา