ประชาสัมพันธ์

ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เป็นพนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒